sport

วิธีเตรียมตัวด้านการฝึกซ้อมของเหล่านักกีฬา

กีฬาในปัจจุบันนี้มีหลายชนิดให้ผู้เล่นได้เลือกเล่นกัน มันก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้เล่นว่าชื่นชอบกีฬาชนิดใด วิธีการเล่นแบบใดที่เหมาะกับตัวเอง แน่นอนว่าแต่ละคนก็มีความคิดที่แตกต่างกัน จึงทำให้ต่างคนต่างเล่นกีฬาที่ชื่นชอบกันไป แต่สำหรับใครที่รู้ตัวเองแล้วว่าชอบกีฬาชนิดนี้มากๆ จนได้เป็นนักกีฬาในกีฬาชนิดนี้ และก็ใกล้ที่จะมีการแข่งขัน นักกีฬาควรวางแผน และฝึกซ้อมเพื่อให้ร่างกายเตรียมพร้อมกับการแข่งขัน ถือว่าช่วงก่อนแข่งขันเป็นช่วงเวลาที่สำคัญอย่างมากในกีฬาทุกชนิด ช่วงก่อนการแข่งขันเป็นช่วงที่นักกีฬาทุกคนต้องรู้จักวางแผนในการฝึกซ้อมเพื่อให้ร่างกายเตรียมพร้อมกับการแข่งขัน โดยการฝึกซ้อมนั้นต้องอยู่ในความพอดี หากหักโหมมากไปก็อาจส่งผลเสียต่อการแข่งขันของนักกีฬาได้ โดยเฉพาะหนึ่งอาทิตย์ก่อนการแข่งขัน หากนักกีฬาหักโหมมากไปอาจส่งผลเสียดังนี้ 1. สภาพร่างกายย่ำแย่ เนื่องจากการฝึกซ้อมที่หนักเกินไปกว่าร่างกายจะรับไหว 2. เกิดการบาดเจ็บของร่างกาย โดยเฉพาะกล้ามเนื้อ 3. ผลการแข่งขันออกมาไม่ดีเท่าที่ควร ผลเสียที่เกิดจากการหักโหมทำให้ร่างกายไม่สามารถแข่งขันได้ดีเท่าที่ควร ผู้เล่นทุกคนจึงต้องฝึกซ้อมให้พอดี และรู้จักที่จะวางแผนในการฝึกซ้อม เนื่องจากการวางแผนจะช่วยให้นักกีฬารู้จักฝึกซ้อมอย่างพอดี ซึ่งก็มีผลดีต่อร่างกาย ต่อการแข่งขันด้วย Continue reading